Văn phòng MB Bank

Địa chỉ: Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội.

Hạng mục: Thiết kế - thi công nội thất