Văn phòng Bắc Hà.

Chủ đầu tư: Tập đoàn DHT Group

Địa chỉ: 2301 - HH2  BẮC HÀ

Hạng mục: Thiết kế, thi công nội thất.

Liên hệ tư vấn:

Kiến Trúc 3 Công - 04 6656 3737 - 0936335866