THỦ TỤC NHẬP TRẠCH

Th tc nhp trch

Khi vào nhà mi, vt đu tiên mang vào là cái chiếu (hoc đm) đang s dng, sau đó là bếp la, (bếp ga, bếp du), không nên mang bếp đin thì bếp đin có tinh mà không có tướng (tc ch có nhit mà không có ngn la), chi quét nhà, go, nước … l vt đ cúng Thn Linh trước đ xin nhp trch và xin phép Thn Linh rước vong linh gia tiên v nơi mi đ th phng.

Chuẩn bị lễ vt đ cúng Thn Linh xin nhp trch và xin phép Thn Linh rước vong linh gia tiên v nơi mi đ th phng

L vt được đ lên bàn hoc mâm kê vào ch nào đó mà có hướng đp vi gia ch, t tay gia ch thp nhang vào mt bát nhang làm tm thi. Thp nhang và khn l, tiếp ngay sau đy gia ch châm bếp và đun nước. Khn Thn Linh vi ni dung sau:

– Xin nhp vào nhà mi

– Xin lp bát nhang th Thn Linh

– Xin phép Thn Linh cho rước vong linh Gia Tiên nhà mình v nơi mi này đ th phng

Thắp nhang khấn lễ

Lưu ý:

– Nước đun trên bếp ln đu tiên nhà mi phi đ cho sôi 5 – 10 phút, lâu hơn càng tt, mi tt la. Đun nước mc đích là đ khai bếp, pha trà dâng Thn Linh và Gia Tiên. Nếu có khách có th ly nước đó đ pha nước mi khách.

– Nếu ch nhp trch ly ngày tt chưa có nhu cu ngay thì gia ch phi ng mt đêm ti nhà mi.

– Sau khn Thn Linh xong, gia ch làm l cáo yết Gia Tiên ri mi dn dp đ đc.

Sau khi dn xong, đ cu bình yên, toàn gia phi t chc l bái t các T Tiên và Thn Pht.

Chú ý:

Nếu nhà có người cha, mang thai thì tt nht không nên dn nhà. Trong trường hp cp bách không th không di nhà, nên mua mt cái chi mi tinh, đ đích thân người cha quét qua các đ đc mt lượt ri mi chuyn như vy mi không phm ti “Thn thai”.

Nhng người giúp dn nhà không được là người cm tinh con H, còn li không phi lo bàn gì na.

Trên đây là mt s phép tc gi gìn s hanh thông, bình an cho mi nhà, bách bnh không phát sinh, tài vn tiến đến, c nhà vui v.

Đăng lúc 02 Tháng Giêng, 2018

Để lại bình luận