THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ Ở TẠI KHƯƠNG HẠ , QUẬN THANH XUÂN