Tập thể 538 Đường Láng.

Địa chỉ: số 538 Đường Láng.

Chủ đầu tư: Anh Hiếu

Hạng mục: Thiết kế - thi công  cải tạo nội thất