Quán Cafe ngoài trời

Tên dự án: Cafe Ngoài Trời
 

Địa chỉ: 70 Trần Quốc Toàn.

Loại công trình