Nhà Số 1 Lê Duẩn

Tên Dự Án: Nhà Số 1 Lê Duẩn

Địa Chỉ: Số 1 Lê Duẩn