Nhà Nghỉ Doãn Kế Thiện

Chủ đầu tư: Anh Chiến

Địa chỉ: Doãn Kế Thiện - Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, thi công xây mới