Nhà mặt phố ở Kim Giang

Địa chỉ: Kim Giang, Hà Nội

Hạng mục: thiết kế, thi công xây mới