Nhà hàng chú Thắng

Chủ đầu tư: Chú Thắng

Địa chỉ: Số 9 đường Ven Hồ

Hạng mục: Thiết kế, thi công, cải tạo nội ngoại thất