Nhà cô Linh - Ngọc Khánh

Chủ đầu tư: Cô Linh

Địa chỉ: 371 Kim Mã

Hạng mục: Thiết kế - thi công xây mới