Nhà tầng Đông Anh

Chủ đầu tư: Bác Thịnh

Địa chỉ: Khu tập thể phòng khám, thôn Cổ Điển, Đông Anh, Hà Nội.

Hạng mục: Thiết kế, thi công nội ngoại thất, thi công xây dựng.