Nhà Anh Tùng 214 Thụy Khuê

Tên dự án: Nhà anh Tùng

Chủ đầu tư: Anh Tùng

Địa chỉ: 214 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hạng mục: Thiết kế, thi công xây mới.