Nhà anh Quỳnh - Đền Lừ.

Chủ đầu tư: Anh Quỳnh

Địa chỉ: Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hạng mục: Thiết kế và thi công mới.