Nhà anh Nghĩa - Đội Nhân

Chủ đầu tư: Anh Nghĩa

Địa chỉ: Đội Nhân

Hạng mục: Nội thất thông minh, nội thất căn hộ