Nhà Anh Hùng - Kim Đồng

Tên dự án: Nhà anh Hùng.

Địa chỉ: Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội.

Tên hạng mục: Thi công cải tạo nội ngoại thất