Nhà 199 Thụy Khuê

Tên Công Trình: Nhà 199 Thụy Khuê

Chủ Đầu Tư:

Địa chỉ: 199 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hạng mục: Thiết thế nội thất