Mặt Tiền My Nga

Địa chỉ: 85 Trần Nhân Tông

Chủ đầu tư: Bà My Nga

Hạng mục: Thiết kế, thi công cải tạo mặt tiền.