Khởi động 2018: Kiến trúc 3 Cộng ra quân với hàng loạt dự án xây dựng và thiết kế ....(cập nhật liên tục)

I. Các công trình xây dựng của Kiến Trúc Ba Cộng:

1. Công trình thiết kế - xây dựng tại Bắc Ninh:

2. Công trình thiết kế - xây dựng tại Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

3. Công trình thiết kế, xây dựng tại dốc Tam Đa, Quận Tây Hồ, Hà Nội:

II. Các công trình thiết kế nội thất của Kiến Trúc 3 Cộng:

1, Thiết kế nội thất chung cư Sun Square:

2, Thiết kế nội thất chung cư Goldmark City (Dành cho gia đình 2 thế hệ)

Đăng lúc 05 Tháng Tư, 2018

Để lại bình luận