420 Nguyễn Trãi

Chủ đầu tư: Anh Hải

Địa chỉ: 420 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hạng mục: Cải tạo công trình