Chung cư Xala

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  Chung cư Xa La - Hà Đông - Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế nội thất