CC Làng QT Bắc Thăng Long

Chủ đầu tư: Chị Thủy

Địa chỉ: Làng Quốc Tế Thăng Long

Hạng mục: Cải tạo nội thất.