Căn Hộ 220 Phố Huế

Chủ đầu tư: Chị Bình.

Địa chỉ: 220 Phố Huế.

Hạng mục: Thiết kế - Thi công xây mới.