Cải tạo tầng 1 Kim Ngưu

Dự án: Cải tạo tầng 1 Kim Ngưu

Chủ đầu tư: 

Địa chỉ:

Hạng mục: Thi công cải tạo nội thất.