Cải tạo nhà tập thể Anh Long

Chủ đầu tư: anh Long

Địa chỉ: Khu tập thể 260 Đội Cấn

Hạng mục: Thiết kế - cải tạo nội thất.