Cải Tạo nhà 219 Thụy Khuê

Tên công trình: Cải tạo nâng cấp nhà 219 Thụy Khuê

Địa chỉ: 219 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hạng mục: Cải tạo nhà, thiết kế nội thất.