Cải tạo Mặt Tiền Trung Hòa

Địa chỉ: Trung Hòa Nhân Chính 

Hạng mục: Thiết kế mặt tiền.