Cải tạo căn hộ tập thể Láng

Chủ đầu tư: Anh Hiếu

Đia chỉ: 538 Láng, Hà Nội

Tên hạng mục: Thiết kế - thi công cải tạo