Biệt Thự Từ Sơn

Chủ đầu tư: Chú Lực

Địa chỉ: Từ Sơn - Bắc Ninh.

Hạng mục: Thi Công Xây Mới.