An Dương - Tây Hồ

Chủ đầu tư:

Địa chỉ: An Dương - Tây Hồ.

Hạng Mục: Thiết kế nội thất